موضوعات: انواع رشته‌های بیمه‌ای
تعداد عنوان ها: 9
بیمه اتکایی کاربردی
آقای لطف‌اله نکوئی دستجردی
بیمه‌های اشخاص (چاپ ششم)
سید محمد حسینی‌پور
295,000
بیمه‌های زیان پولی
دکتر سعید صحت؛ آقای علی مرادنژاد؛ آقای علی شادی آلانق
بیمه‌های مهندسی از تئوری تا عمل (جلد اول)
آقای سید کاظم ملکوتی؛ مهندس وحید باقری تجریشی
بیمه‌های مهندسی از تئوری تا عمل (جلد دوم)
آقای سید کاظم ملکوتی؛ مهندس وحید باقری تجریشی