نحوه ارسال آثار

1- ایجاد حساب کاربری در سامانه؛

2- ورود به حساب کاربری، تکمیل اطلاعات و بارگزاری فایل های ذیل:

  • فایل کامل اثر تالیفی/ترجمه
  • فهرست مندرجات کتاب؛
  • رزومه مولف/مترجم؛
  • تکمیل و ارسال فرم های خوداظهاری مترجم/مولف؛
  • فایل کتاب به زبان اصلی(برای کتب ترجمه شده).

 برای دریافت راهنمای ثبت نام و نحوه ارسال اثر، اینجا کلیک کنید.