سامانه نشر کتاب پژوهشکده بیمه راه‌اندازی گردید.
1397-09-06

باتوجه به گسترش زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در کشور، سامانه‌ نشر کتب به منظور تسریع در روند تولید و انتشار آثار علمی و افزایش کارایی بخش انتشارات و رفاه حال نویسندگان و مترجمین محترم راه‌اندازی گردید.