چاپ سوم جلد 1 و 2 کتاب بیمه های مهندسی، از تئوری تا عمل(صدور-خسارت-کارشناسی)
1398-08-29
چاپ سوم جلد 1 و 2 کتاب بیمه های مهندسی، از تئوری تا عمل(صدور-خسارت-کارشناسی)

چاپ سوم جلد 1 و 2 کتاب بیمه های مهندسی از تئوری تا عمل (صدور-خسارت-کارشناسی) توسط پژوهشکده بیمه، انتشار یافت. جهت تهیه این کتب، با شماره تلفن 22084084 داخلی 666 تماس حاصل فرمائید.