ناشر: پژوهشکده بیمه
تعداد عنوان ها: 9
بیمه‌های اشخاص (چاپ ششم)
سید محمد حسینی‌پور
295,000
بیمه‌های مهندسی از تئوری تا عمل (جلد اول)
آقای سید کاظم ملکوتی؛ مهندس وحید باقری تجریشی
بیمه‌های مهندسی از تئوری تا عمل (جلد دوم)
آقای سید کاظم ملکوتی؛ مهندس وحید باقری تجریشی
بیمه اتکایی کاربردی
آقای لطف‌اله نکوئی دستجردی
بیمه‌های زیان پولی
دکتر سعید صحت؛ آقای علی مرادنژاد؛ آقای علی شادی آلانق