تازه های نشر
تعداد عنوان ها: 29
آشنایی با صنعت بیمه
حسن رضا عباسیان فر
بررسی واسطه گری بیمه ای
خانم عذرا دادرس جوان
بیمه اتکایی کاربردی
آقای لطف‌اله نکوئی دستجردی
بیمه اعتباری تجاری
آقای محمّدرضا فرض اللهی؛ آقای حمید تقی لو
بیمه برای قشرهای کم درآمد
دکتر جواد فرشباف ماهریان
بیمه کشاورزی
آقای حبیب میرزایی
بیمه‌های اشخاص (چاپ ششم)
سید محمد حسینی‌پور
بیمه‌های زیان پولی
دکتر سعید صحت؛ آقای علی مرادنژاد؛ آقای علی شادی آلانق
بیمه‌های مهندسی(صدور، خسارت، کارشناسی)از تئوری تا عمل(جلد 1)
آقای سیدکاظم ملکوتی؛ آقای وحید باقری تجریشی
بیمه‌های مهندسی(صدور، خسارت، کارشناسی) از تئوری تا عمل(جلد 2)
آقای سیدکاظم ملکوتی؛ آقای وحید باقری تجریشی
حاکمیت شرکتی بخش بیمه و مدیریت ریسک
آقای رامین رشدی؛ خانم نرگس مهدی پور
حسابداری تعهدی بیمه
مرتضی حسنی عقدا؛ وینا ترجمان
دانستنی‌های بیمه درمان
خانم دکتر رامش یزدانی
مبانی تحلیل ریسک ‌
آقای محمد عاملی
مبانی ریاضیات اکچوئرال (جلد اول)
دکتر میرمهدی سیداصفهانی
مبانی ریاضیات اکچوئریال (جلد دوم)
دکتر میرمهدی سیداصفهانی
مبانی مطالعات اکچوئرال
دکتر غدیر مهدوی کلیشمی؛ آقای کیوان اسمعیلی
معرفی بیمه اتکایی
خانم نوشین تقی ختایی
نظارت مبتنی بر ریسک
آقای علی شکری
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه