فراخوان ترجمه کتاب

پژوهشکده بیمه، به‌منظور کمک به گسترش دانش بیمه‌ای، ترجمه کتبی در حوزه بیمه‌های کشاورزی و تکافل را در دستور کار خود قرار داده است. از کلیه اساتید، پژوهشگران، صاحبنظران و کارشناسان، دعوت بعمل می‌آورد تا در زمینه ترجمه کتب با مشخصات فراخوان پیوست، با این پژوهشکده، همکاری نمایند. لذا، از کلیه علاقمندان، تقاضا می‌شود در صورت تمایل، فرم درخواست ترجمه پیوست را با ذکر عنوان کتاب، تکمیل و حداکثر تا تاریخ 99/10/01 به آدرس ایمیل nashr@irc.ac.ir ارسال نمایند.