فراخوان انتشار کتاب و زمینه های تخصصی دارای اولویت پژوهشکده بیمه

زمینه های تخصصی دارای اولویت پژوهشکده بیمه:

1- حوزه‌های مرتبط با رشته‌های بیمه‌ای شامل آتش‌سوزی، اتومبیل، باربری، عمر و ...؛

2- ارزیابی ریسک؛

3- ارزیابی خسارت در رشته‌های بیمه‌ای؛

4- مهارت‌های فروش بیمه؛

5- فناوری‌های نوین بیمه‌ای (استارتاپ‌ها، اینشورتک، بلاک‌چین، اینترنت اشیاء، کلان‌داده و ...)؛

6- حسابداری شرکت‌های بیمه و استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی(IFRS)؛

7- اقتصاد بیمه/مالی؛

8- بازارهای مالی؛

9- راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران؛

10-قیمت گذاری محصولات بیمه‌ای؛

11- حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه‌ای؛

12- حقوق بیمه؛

13-علوم اکچوئرال؛

14-بیمه‌های اتکایی؛

15-ریاضیات مالی/کاربردی؛

16-مطالعات تطبیقی در حوزه بیمه؛

17-داده‌کاوی در بیمه؛

18-آینده‌پژوهشی.

برای دریافت فراخوان اینجا کلیک کنید.