معرفی اعضای کمیسیون نشر

- دکتر حمید کردبچه، رئیس پژوهشکده بیمه؛ دکتری اقتصاد صنعتی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهراء(س)

- دکتر لیلی نیاکان، معاون پژوهشی پژوهشکده بیمه و رئیس کمیسیون نشر؛ دکتری علوم اقتصادی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده بیمه

- دکتر محمدجواد حضوری، معاون پشتیبانی پژوهشکده بیمه؛ دکتری مدیریت، عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور

 

- دکتر مریم اثنی عشری؛ دکتری آمار، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده بیمه

(برای دریافت رزومه اینجا کلیک کنید)

- دکتر زهرا افشاری؛ دکتری اقتصاد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهراء (س)

(برای دریافت رزومه اینجا کلیک کنید)

 - دکتر رضا افقی؛ دکتری اقتصاد بیمه، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

(برای دریافت رزومه اینجا کلیک کنید)

- دکتر محسن بدره؛ دکتری مطالعات زنان، عضو هیئت‌علمی  دانشگاه الزهراء(س)

(برای دریافت رزومه اینجا کلیک کنید)

- دکتر امیرتیمور پاینده؛ دکتری آمار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی

(برای دریافت رزومه اینجا کلیک کنید)

- دکتر ایرج حسینی صدرآبادی؛ دکتری حقوق عمومی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.

(برای دریافت رزومه اینجا کلیک کنید)

- دکتر فرزان خامسیان؛ دکتری علوم اقتصادی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده بیمه

(برای دریافت رزومه اینجا کلیک کنید)

- دکتر میترا قنبرزاده؛ دکتری آمار، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده بیمه

(برای دریافت رزومه اینجا کلیک کنید)

- رحیم مصدق؛ عضو هیات‌عامل و معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

(برای دریافت رزومه اینجا کلیک کنید)

- دکتر علی محمد مصدق راد؛ دکتری سیاست‌گذاری و مدیریت سلامت، عضو هیئت‌علمی  دانشگاه علوم پزشکی تهران

(برای دریافت رزومه اینجا کلیک کنید)

- دکتر یونس مظلومی؛ دکتری مدیریت کسب‌و‌کار، مدیرعامل شرکت بیمه تعاون

(برای دریافت رزومه اینجا کلیک کنید)
- دکتر نیما نورالهی؛ دکتری مدیریت دولتی، مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو

(برای دریافت رزومه اینجا کلیک کنید)

- سیدمحمد  میرمهدی، رئیس اداره کتابخانه، اسناد علمی و نشریات و دبیر کمیسیون نشر.