انتشار الکترونیکی کتاب بیمه های اشخاص، تالیف آقای سیدمحمد حسینی پور
1398-10-04

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون های آداب، نمایندگی بیمه و کارگزاری: کتاب بیمه های اشخاص تالیف آقای سیدمحمد حسینی پور، در سایت فیدیبو به صورت الکترونیکی انتشار یافت.

علاقه مندان می توانند جهت خرید، به سایت فیدیبو به آدرس www.fidibo.com مراجعه نموده و یا اپلیکیشن فیدیبو را در گوشی های همراه خود نصب نمایند.