نحوه ارسال اثر تالیفی/ترجمه

- ایجاد حساب کاربری در سامانه؛

- ورود به حساب کاربری، تکمیل اطلاعات و بارگزاری فایل های ذیل:

  • فایل کامل اثر تالیفی/ترجمه؛
  • فهرست مندرجات کتاب؛
  • رزومه مولف/مترجم؛
  • فایل کتاب به زبان اصلی(برای کتب ترجمه شده).