کتاب بیمه‌های زیان پولی به چاپ رسید.
1397-08-30
کتاب بیمه‌های زیان پولی به چاپ رسید.

کتاب بیمه‌های زیان پولی تألیف آقایان دکتر سعید صحت، علی مرادنژاد و علی شادی آلانق توسط پژوهشکده بیمه به چاپ رسید.