چاپ دوم کتاب بیمه مسئولیت و طرح های خاص در صنعت بیمه ایران
1398-08-29
چاپ دوم کتاب بیمه مسئولیت و طرح های خاص در صنعت بیمه ایران

ویرایش دوم کتاب "بیمه مسئولیت و طرح های خاص در صنعت بیمه ایران" تالیف علیرضا عسگرزاده، توسط پژوهشکده بیمه انتشار یافت. جهت تهیه کتاب، با شماره تلفن 22084084 داخلی 666 تماس حاصل فرمائید.